สิ่งเหนือจินตนาการ, ทริกอาย มิวเซียม สาขาภูเก็ต
ด้วยบัตรเข้าชมเพียงหนึ่งใบกับประสบการณ์ภาพลวงตาสุดสนุก ในโซนจัดแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจกว่า 5 ธีม
Trick Eye Museum
ไทย : ผู้ใหญ่
290 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่
440 บาท
ไทย : เดก็เล็ก
190 บาท
ชาวต่างชาติ : เดก็เล็ก
300 บาท
Aquaria & Trick Eye Museum
ไทย : ผู้ใหญ่
640 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่
1,190 บาท
ไทย : เดก็เล็ก
390 บาท
ชาวต่างชาติ : เดก็เล็ก
690 บาท